Szkoła podstawowa » Projekty i innowacje » Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Program Rządowy Laboratoria Przyszłości

 

W trosce o rozwój i budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów, nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki wsparciu finansowemu na zakup wyposażenia technicznego będziemy mogli stworzyć pracownie lekcyjne sprzyjające kształtowaniu kreatywnego myślenia, doskonaleniu posługiwania się nowoczesnymi narzędziami w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych i inżynierii. Jesteśmy pewni, że wzmocni to i uatrakcyjni proces zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów, tak ważnych w dobie rozwoju cywilizacyjnego. Niewątpliwie udział w Programie przyczyni się także do rozwijania Ich predyspozycji i zainteresowań. Niezwykle ważne jest, że uczniowie będą mogli częściej pracować zespołowo, dbać o dobrą organizację pracy i przygotować się do radzenia sobie w życiu codziennym.
Ewa Kamińska

Program Rządowy Laboratoria Przyszłości- styczeń 2022

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Rządowego Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest wsparcie szkół w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dzięki udziałowi w tym programie otrzymaliśmy wsparcie finansowe na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dla uczniów klas 1-8. Nasza szkoła otrzymała kwotę 289 800 zł za którą, po analizie potrzeb uczniów i konsultacjach z nauczycielami, zakupiono:
- wyposażenie do pracowni informatycznej, np. kamerę, drukarkę 3D, aparaty fotograficzne,
- narzędzia do obróbki drewna i metalu, np. zestawy narzędzi dla ucznia, wiertarki, wiertarko-wkrętarkę, piły do metalu,
- sprzęt gospodarstwa domowego do pracowni biologicznej oraz zajęć rękodzieła, np. maszyno-hafciarki, zestawy ergonomicznych szydełek, żelazko, garnki, patelnie,
- specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne i oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki do pracowni informatycznej i biologicznej,
- sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku np. głośniki, mikrofony,
- pomoce projektowe, np. wielofunkcyjne maty edukacyjne, klocki konstrukcyjne, modele atomów,
- wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, np. stoliki, szafy, mobilne tablice,
- części zamienne, drobne wyposażenie i materiały eksploatacyjne niezbędne dla koła rękodzieła, pracownibiologiczneji informatycznej.
Niektórzy uczniowie, ku wielkiej radości, już korzystają z zakupionych pomocy.
Uczniowie klas 1-3 posługują się słomkami konstrukcyjnymi co doskonale wpływa na rozwój małej motoryki, ponieważ każdy uchwyt słomki i próba łączenia trenuje nawyk prawidłowego chwytu i przygotowuje dziecięce dłonie do nauki pisania. Zabawa słomkami na przerwach rozwija wyobraźnię przestrzenną. Młodsze dzieci mogą uczyć się kolorów, sortowania i liczenia. Podczas lekcji matematyki w łatwy sposób można wytłumaczyć pojęcia zbiorów kolorystycznych i zademonstrować budowę brył geometrycznych.
Wykorzystanie podczas zajęć klocków-wafli wpływa pozytywnie na rozwój:
• kreatywności i wyobraźni – możliwość budowania i tworzenia konstrukcji,
• widzenia przestrzennego – tworzenie budowli 3D,
• pamięci wzrokowej – budowanie i odtwarzanie konstrukcji w oparciu o instrukcje,
• stymulacji lewej półkuli mózgu – wymyślanie, liczenie, tworzenie, łączenie, budowanie,
• motoryki małej – łączenie ze sobą niewielkich elementów.
Podczas pracy w małych grupach doskonali się naukę kolorów i konstruowanie brył.
Wykorzystywanie kół zębatych Morphun pomaga rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową:
• uczy precyzji rozwijając małą motorykę i rozwija kreatywność u dziecka,
• ćwiczy koncentrację i cierpliwość, uczy samodzielnego myślenia i rozwija zdolności planowania.
Wszystkie zakupione pomoce będą służyć uczniom podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych formach wsparcia, w tym także psychologiczno-pedagogicznego.
Dzięki udziałowi w programie Laboratoria Przyszłości uczniowie będą mieli możliwość kształtowania i rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, inżynierii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także umiejętności manualnych, krytycznego myślenia oraz pracy zespołowej. Nauka poprzez zabawę i praktyczne działanie, prowadzona w sposób ciekawy i angażujący uczniów, sprawi wiele radości i bez wątpienia przyniesie efekty w postaci znakomitych wyników edukacyjno-wychowawczych, które staną się doskonałym fundamentem do dalszej edukacji.
Ewa Kamińska