Świetlica » Kadra

Kadra

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej

p.Skoczylas Beata – kierownik świetlicy

p. Boniakowska Aneta
p. Kasiak Edyta
p. Kosiorek Marzena
p. Wysiecka Anna
p. Milewska Jolanta
p. Ziemiecka Katarzyna
p. Sieja Liliana
p. Stanik Agnieszka