eTwinning

Odznaka jakości -pobierz plik w formacie .pdf(163kb)

Odznaka jakości -pobierz plik w formacie .pdf(163kb)

Nasi uczniowie aktywnie realizują projekty edukacyjne w ramach programu eTwinning.
eTwinning to program edukacyjny Unii Europejskiej, którego głównym celem jest łączenie i współpraca szkół w Europie.
eTwinning promuje wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Realizując projekty edukacyjne eTwinning uczniowie:

  • znacznie bardziej angażują się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia zajęć;
  • stają się bardziej otwarci na innych ludzi, inne kultury i zwyczaje;
  • zwiększają swoje umiejętności techniczne (korzystając z różnego rodzaju technologii informacyjno-komunikacyjnych);
  • poszerzają swoje umiejętności językowe, komunikując się z kolegą/koleżanką z innego kraju w języku obcym (piszą e-maile lub rozmawiają na żywo - wideokonferencje lub na czatach).

Obecnie nasi uczniowie uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Tradycje i zwyczaje w naszym kraju”. Jego głównym celem jest zainteresowanie uczniów innymi kulturami poprzez wymianę doświadczeń i informacji z rówieśnikami za granicą, tworzenie poczucia tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz poszerzenie wiedzy o rodzimej kulturze i tradycji.
W projekcie biorą udział szkoły z Rumunii, Turcji, Chorwacji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Bułgarii i oczywiście Polski.


A.Floryszczyk - Taranenko