Druki do pobrania

Zwolnienie z zajęć lekcyjnych

pobierz plik w formacje .pdf (33,6kb)

Wniosek o wydanie opinii

pobierz plik w formacie .pdf (56,7 kb)

Rezygnacja z wychowania do życia w rodzinie

Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł
  • duplikat świadectwa -26,00 zł

Opłaty za wydawanie duplikatów świadectwa i legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo Santander Bank numer rachunku 35 1090 1841 0000 0001 4149 6249 z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta. Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły.
Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się na podstawie wypełnionego wniosku – do pobrania w zakładce „Dokumenty i druki szkolne”.
Do podania należy dołączyć:

  • dowód wpłaty,
  • aktualne zdjęcie (w przypadku prosby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
  • zniszczona legitymację (w przypadku posiania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.
Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2017r. Nr 0, poz.170)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)