Znajdujesz się w:
Przedszkole » Opieka specjalistów » Logopeda » mgr Maria Kołakowska

mgr Maria Kołakowska

Zajęcia terapeutyczne z logopedii

 mgr Maria Kołakowska, nauczyciel

- absolwentka Filologii Polskiej              Uniwersytetu Warszawskiego
- absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW oraz Edukacji Początkowej i Reedukacji UW
- terapeuta Integracji Sensorycznej Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
- Podyplomowe Studia Surdologopedyczne na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach;

W Przedszkolu Miejskim nr 2 prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci.

Zajęcia grupowe w formie profilaktyki logopedycznej odbywają się cyklicznie i mają na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- sprawność narządów mowy,
- kompetencje fonologiczne,
- prawidłowy tor oddechowy,
- dojrzały sposób oddychania,
- poprawna artykulacja.

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA:

Terapia logopedyczna prowadzona jest w grupach 2-, 3-osobowych i ma na celu usprawnienie dzieci z zaburzeniami mowy o charakterze dyslalii, niepłynności mówienia, niedosłuchu oraz opóźnień rozwojowych. Zajęcia obejmują m.in. ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe - doskonalące słuch fonematyczny, a także językowe - wzbogacające słownik dziecka.

Zabawy z profilaktyki logopedycznej z całą grupą

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie zatrudni nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w pełnym wymiarze (25/25).

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat2@zsp2.legionowo.p

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312