Przedszkole » O przedszkolu » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Doroty Gellner w ZSP 2 w Legionowie w roku szk.2020/2021

 

Przewodnicząca - 

Zastępca przewodniczącej - 

Skarbnik -