Polecamy » Bezpieczny Internet

Bezpieczny Internet

Wirtualny świat  ma wielu zwolenników ponieważ umożliwia komunikację, jest praktycznie  źródłem nieograniczonych informacji, nowinek, ciekawostek, ale również łatwego dostępy do szkodliwych treści szczególnie dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat na godzinach wychowawczych, lekcjach informatyki, zrebraniach z rodzicami, spotkaniach z policją  podejmowane są inicjatywy, których celem jest podnoszenie kompetencji uczniów, rodziców (opiekunów) w zakresie bezpiecznego korzystania z cyfrowej przestrzeni. Omawiane są zasady związane z ochroną danych osobowych, reagowaniem na zagrożenia, prezentowane są materiały edukacyjne a wszystko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w sieci.

Cyberprzemoc to regularnie podejmowane z premedytacją działania mające na celu skrzywdzenie drugiej osoby z użyciem urządzeń elektronicznych. Najczęstrzą forma cyberprzemocy jest:

  • agresja słowna - obrażanie drugiej osoby lub grupy osób na czatach oraz forach internetowych, zamieszczanie gróźb, wulgryzmów oraz ośmieszających komentarzy
  • upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów
  • włamanie/przejęcie konta w mediach społecznościowych oraz podszywanie się pod kogoś w celu zamieszcznia w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych użytkowników
  • szantażowanie, ujawnianie sekretów
  • wykluczanie z grona "znajomych" w internecie
  • celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci

Telefon zaufania

  • dla dzieci i młodzieży 116 111
  • dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci -800100100
  • Centrum Pomocy Dzieciom - tel.: 22 826 88 62