Znajdujesz się w:
Biblioteka » O nas » Historia biblioteki

Historia biblioteki

Podwaliny księgozbioru biblioteki rozpoczęto tworzyć w 1946 roku. Początkowo książki gromadzono w pojedynczych szafach w salach lekcyjnych. Nauczyciele, zazwyczaj poloniści, wypożyczali je uczniom lub korzystali z nich na lekcjach. Pierwszą bibliotekarką, której nazwisko pojawiło się w kronice szkolnej była Janina Bieńkowska. Biblioteka uzyskała samodzielny lokal (jedno pomieszczenie w piwnicy) w 1960r., kiedy oddano do użytku budynek nowej szkoły. Zbiorami zaopiekowała się wówczas i zagospodarowała samodzielny lokal biblioteczny Zofia Dulińska, żona ówczesnego kierownika szkoły.

 W 1965 r. na wiele lat objęła to królestwo ksiąg swą serdeczną opieką Eliza Radecka, która funkcję nauczyciela-bibliotekarza sprawowała do roku 1984. Przez kilka kolejnych lat personel biblioteki często się zmieniał. Pracowały tu m. in.: Anna Transzo (wieloletnia nauczycielka j. polskiego w SP nr 2), Grażyna Leszczyńska, Agnieszka Leśniewska, Elżbieta Świątek. Od 1987r. do chwili obecnej bibliotekę prowadzi Urszula Jankowska (absolwentka SP 2), która od 2006 r. wspiera w niepełnym wymiarze godzin Alicja Makuch (również absolwentka SP 2) i od 2012r. Dominika Miaz. W latach 2009-2012 z biblioteką związana była również Marzena Kosiorek -  nauczyciel świetlicy SP2.

Zmieniali się nie tylko opiekunowie biblioteki, ale i lokal.

Biblioteka przez wiele lat znajdowała się w jednej sali w piwnicy. Na początku lat 80. przeniesiono ją  na parter – obecne sale 27 i 28. W 1988r. wróciła do piwnicy.

 

Do roku 2005 były to trzy niewielkie sale: wypożyczalnia, mała czytelnia i magazyn. latem 2005 roku przeprowadzono generalny remont pomieszczeń. Usunięto m.in. ścianę działową, dzięki czemu powstała znacznie przestronniejsza czytelnia. Zakupiono nowe meble biblioteczne, stoliki i krzesełka dla czytelników.

 

 

  

W 2009r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, dzięki której we wrześniu 2011r. biblioteka otworzyła swoje podwoje na I pietrze w nowej części szkoły - wtedy już dla SP 2 i nowopowstałego Gimnazjumnr 5.

Dwa przestrzenne lokale biblioteki wyposażono w nowe meble  - przyjazne dla dużych i małych  czytelników. W czytelni multimedialnej uczniowie maja możliwość korzystania z 4 komputerów, w które biblioteka została wyposażona we wrześniu 2006r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy współpracy Unii Europejskiej. Czytelnicy mają możliwość korzystania  z samodzielnych stanowisk multimedialnych; w uzasadnionych przypadkach wyszukane materiały mogą być wydrukowane i  zeskanowane.  Centrum cieszy się ogromna popularnością wśród uczniów. Dzieci nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale również interesująco zagospodarowują swój wolny czas.

 

 

 


Biblioteka posiada dodatkowo dwa komputery i program MOL Optimum, dzięki czemu skomputeryzowano wszystkie procesy biblioteczne. Skróciło to i usprawniło prace bibliotekarzy, a uczniowie otrzymali możliwość korzystania z komputerowych katalogów. 

W bibliotece działa Klub Miłośników Biblioteki, do którego należą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy swój wolny czas poświęcają na współpracy z biblioteką. Uczniowie pomagają w organizacji imprez.: Pasowanie na czytelnika, Światowy Dzień Misia, dzień Postaci z Bajki i in. jak również w pracach porządkowych. Od trzech lat uczestniczą w realizacji ogólnopolskiego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Poczytaj mi przyjacielu", „Cała  Polska czyta dzieciom".

 


Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla ucznia, w którym chętnie odrabiają lekcje i spędzają swój wolny czas.