Biblioteka » Projekty czytelnicze » Szkolny Tydzień Czytania » VI Szkolny Tydzień Czytania - 2018/2019

VI Szkolny Tydzień Czytania - 2018/2019

Za nami kolejny VI Szkolny Tydzień Czytania. Odbywał się w dniach 10-14 grudnia 2018 r. i zaproszona do niego została cała społeczność ZSP nr 2. Zadania, których uczniowie podjęli się miały na celu, m.in.:

  • kształtowanie pozytywnego stosunku do książki
  • rozwijanie zainteresowań,
  • kształtowanie kultury czytelniczej,
  • rozwijanie języka,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • rozbudzanie ciekawości, wyobraźni i kreatywności.

Ze sprawozdań klasowych wynika, że:
Zerówkowiczów odwiedzali rodzice, nauczyciele i starsi uczniowie, czytając im wybrane fragmenty książek. Następnie dzieci wykonywały prace plastyczne różnymi technikami. Klasa 0a i 0b odwiedziły bibliotekę szkolną, gdzie uczniowie z pomocą bibliotekarzy odkrywali tajemnice Leśnej Polany i zamieszkującego tam "Gangu Słodziaków". Klasa 0b we współpracy z klasą 2f stworzyli plakat prezentujący bohaterów bajek i baśni. Uczniowie klasy 2 doskonale sprawdzili się w roli starszych kolegów - opiekunów. To był pracowity tydzień, ale bardzo wartościowy.
 
Klasy 1
W klasach pierwszych odbywały się spotkania czytelnicze, podczas których zaproszeni rodzice, nauczyciele i uczniowie czytali fragmenty książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem. Podczas tych niezwykłych spotkań uczniowie mogli również porozmawiać o tradycjach związanych z tym pięknym świętem.Klasa 1 e została zaproszona do biblioteki szkolnej na zajęcia związane z twórczością ulubieńca małych czytelników Juliana Tuwima. Uczniowie wcześniej czytali wiersze poety, a podczas zajęć bibliotecznych obejrzały prezentację multimedialną o twórczości Tuwima, a następnie rozwiązywały interaktywne quizy, krzyżówki, zagadki. Na zakończenie uczestniczyły w zabawie polegającej na ułożeniu we właściwej kolejności wydarzeń mających miejsce w wierszach: Rzepka i Lokomotywa. Dzieci otrzymały do domu ilustrację drzewka, na którym umieszczały kolorowe naklejki ulubionych zwierzaków w zamian za codzienne czytanie książeczek przez minimum 10 minut.
 
Klasy 2 codziennie słuchały fragmentów wybranych książek czytanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów, po czym wykonywały różne prace związane z książkami. Klasa 2f wraz z klasą 0b wspólnie pracowały nad plakatem ilustrującym baśń „Królowa śniegu”.
 
Klasy3 oprócz spotkań czytelniczych w szkole, odwiedziły Poczytalnię (3a), a uczniowie klasy 3b po lekturze „Niesamowitych przygód 10 skarpetek” tworzyli historię jedenastej skarpetki. Pomysły dzieci były fantastyczne!
 
W klasach 4 na zajęciach technicznych uczniowie wykonywali zakładki do książek, które w styczniu trafią do nowych czytelników podczas pasowania na czytelnika klas pierwszych.Na plastyce zaś tworzyły plakaty ilustrujące wybrane lektury. Ulubione książki w interesujący sposób reklamowały również na lekcjach języka polskiego, zachęcając kolegów do ich przeczytania.Klasy 4c,d,f,g wykonały mikołajkowe lapbooki, czyli "książki na kolanach". Przedstawili efekty swojej pracy klasie. Wszyscy doszli do wniosku, że interaktywne wklejki zostaną dłużej w ich pamięci, niż tradycyjna notatka.
 
Klasy 5
Lap-booki na temat utworów omówionych na lekcjach, ale i lektur uzupełniających wykonali również uczniowie klasy 5a. Ta sama klasa przygotowała również inscenizację współczesnej rozprawy sądowej nad Syzyfem, w której przewidziano role obrońcy króla Koryntu, oskarżyciela, sędziów, ławników i dziennikarzy. Inscenizacja była dużą atrakcją tak dla aktorów, jak i dla widzów.W bogatym programie obchodów Tygodnia Czytania klasy 5a znalazło się jeszcze przeprowadzenie przez uczniów lekcji dla młodszych kolegów z klasy 4b na temat lektury „Przygody Tomka Sawyera”.
 
Klasy 6a i 6b wykonały lapbooki na temat przeczytanych lektur: Ania z Zielonego Wzgórza, Feliks, Net i Nika i Tajemniczy ogród.W klasie 6b każda lekcja języka polskiego rozpoczynała się od przeczytania fragmentu książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.
 
Klasa 7 c w Tygodniu Czytania realizowała bardzo poważny klasowy projekt „Mickiewicz znany i nieznany”, którego efektem było nagranie audiobooków, wykonanie plakatów i prezentacja multimedialna. Dodatkowo wybrani uczniowie prezentowali rezultaty projektu na lekcjach w klasach 7c i 8a.
 
Świetlica
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie, jak co roku, wzięli udział w tym przedsięwzięciu, szczególnie, że w świetlicy posiadają całoroczny kącik czytelniczy. Każdy dzień rozpoczynał się czytaniem przez nauczyciela świetlicy lub starszych uczniów wierszy, opowiadań i baśni.Dzieci zainspirowane czytanymi tekstami literackimi wykonywały prace plastyczne różnorodnymi technikami, m.in. kreatywne zakładki do książek – koty.
 
Biblioteka
Wybierała dla poszczególnych klas, fragmenty książek do czytania Przygotowała wystawę na temat tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i książek opisujących te święta,Odbywała spotkania czytelnicze, podczas których uczniowie słuchali fragmentów przygotowanych książek.Sporządziła sprawozdanie zbiorcze z VI Szkolnego Tygodnia.Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom, w tym wolontariuszom ze szkolnego koła „PoczytajMy”, którzy zaangażowali się w realizację Tygodnia Czytania. Mamy nadzieję, że kolejne święto książki i czytania w naszej szkole zainspiruje młodzież do większego zainteresowania czytelnictwem!