Znajdujesz się w:
Biblioteka » Konkursy » Rok szkolny 2012-2013 » Konkursy interdyscyplinarne związane z Rokiem Korczakowskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Konkursy interdyscyplinarne związane z Rokiem Korczakowskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Konkursy interdyscyplinarne związane z Rokiem Korczakowskim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

W Roku Janusza Korczaka (2012) nasza szkoła przystąpiła do Konkursu Interdyscyplinarnego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego na dwóch poziomach:
- dla szkół podstawowych pt. „Janusz Korczak-wielki przyjaciel dzieci”
( Zofia Jóźwiak kl.6d, Marcin Łojek kl.5a, Mateusz Ogrodnik kl.6a, Anna Wieczorek 6d)
- dla gimnazjum pt. „Bądź sobą- szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”
(Marta Głowacka kl.2B, Stanisław Matuszewski kl. 2A, Sebastian Mysiakowski kl.2B, Piotr Niedzielski kl.2A, Julia Smoczyńska kl.2B).

Konkurs jest 3-etapowy i trwa prawie cały rok szkolny.
I etap – szkolny polegał na wykonywaniu on-line na platformie Moodle zadań dotyczących życia i twórczości Janusza Korczaka i trwał od 12 listopada do 17 grudnia 2012 roku.

II etap – rejonowy polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka. Test został przeprowadzony w wybranych szkołach w formie elektronicznej również na platformie Moodle.
-07.01.2013 r. dla szkół podstawowych Legionowa i okolic– w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO– zakwalifikował się Marcin Łojek.
- 08.01.2013 r. dla gimnazjów z Legionowa i okolic – w Zespole Szkół – zakwalifikowała się Marta Głowacka.

III etap –wojewódzki (finał) – będzie polegał na samodzielnym wykonaniu dwóch prac konkursowych w terminie od 11 lutego do 15 kwietnia 2013 roku.

Gratulujemy naszym uczniom zakwalifikowania się do etapu rejonowego
i życzymy sukcesu w kolejnych etapach!