Znajdujesz się w:
Szkoła podstawowa » Samorząd uczniowski » 2012/2013 » "Najsympatyczniejszy uczeń i uczennica SP 2 Legionowo"

"Najsympatyczniejszy uczeń i uczennica SP 2 Legionowo"

"Najsympatyczniejszy uczeń i uczennica SP 2 Legionowo"
08.10.2012 r.

 

Samorząd Uczniowski w tym roku nie próżnuje i już ogłosił kolejny konkurs dla klas 4 - 6, a mianowicie: " Najsympatyczniejszy uczeń i uczennica SP 2 Legionowo" Panowie wybierają Panie, a Panie Panów najpierw na etapie klasowym, a następnie w wielkim etapie szkolnym. Oficjalnych wyników możemy się spodziewać pod koniec listopada. Wszystkich zachęcamy do udziału i wspaniałej zabawy.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Najsympatyczniejszy uczeń i uczennica SP 2 w Legionowie” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie w terminie 1.10.2012r. - 22.11.2012.
4. Konkurs przeprowadzany będzie w jednej kategorii: klasy 4 - 6

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu są:
a) Klasy 4 - 6

§ 3
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie :
 I miejsce – dla ucznia i uczennicy  tytuł, dyplom, niespodzianka

§ 4
ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW
1. Wybranie klasowych „najsympatyczniejszych” do 8.11.2012r. (czwartek) poprzez wybory: chłopcy głosują na dziewczęta, dziewczęta głosują na chłopców.
2. Za przeprowadzenie wyborów klasowych odpowiedzialny jest samorząd klasowy (gospodarz, zastępca, skarbnik).
3. Następnie gospodarz klasy przekazuje kartkę z zwycięzcami ( 1 imię i nazwisko chłopca i 1 imię i nazwisko dziewczynki, którzy zdobyli największa liczbę głosów, podczas głosowania klasowego) przewodniczącej SU, która jest jednocześnie przewodniczącą jury.
4. W kolejnym etapie odbywać się będą wybory szkolne na poziomie klas 4 – 6. Na specjalnie przygotowanych kartach wyborczych SU przeprowadzi wybory szkolne. W jeden określony dzień i na określonej lekcji Rada SU przeprowadzi głosowanie we wszystkich klasach.

§ 5
KRYTERIA WYBORU NAJSYMPATYCZNIEJSZYCH
1. Osoba najsympatyczniejsza jest:
 Kulturalna
 Miła
 Uśmiechnięta
 Pilna
 Pomocna
 Koleżeńska
 Sumienna
 Życzliwa
 Uprzejma
 I cała NAJ 

§ 6

WYNIKI
1. Komisja w składzie: Rada Samorządu Uczniowskiego
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
2. Ogłoszenie wyników: DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 29.11.2012R.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy gospodarz klasy otrzyma 1 egzemplarz regulaminu.
2. Jeden egzemplarz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Komunikaty

Godziny pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek, 19 października 2020

Procedury Covid19

Procedury Covid19

czwartek, 14 maja 2020

Procedury Covid19

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018
Certyfikaty

Certyfikaty

piątek, 15 stycznia 2016