Znajdujesz się w:
Szkoła podstawowa » Samorząd uczniowski » 2012/2013 » "Dobre maniery na co dzień - II edycja"

"Dobre maniery na co dzień - II edycja"

"Dobre maniery na co dzień - II edycja"

Od 2 października we współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Radą Rodziców Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs "DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ - II EDYCJA" na poziomie klas 4 - 6. Konkurs podzielony jest na dwie części: plecakową (wszystkie plecaki muszą być ustawione nienagannie by klasa otrzymała maksymalną ilość punktów) oraz część dotyczącą dobrego zachowania i słownictwa (wywiad wśród wszystkich pracowników szkoły dotyczący zachowania i słownictwa danej klasy). Konkurs rozstrzygany jest co 2 miesiące, więc wszyscy uczniowie do boju o tytuł najlepszej klasy w szkole :)


REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ – II EDYCJA” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Legionowie w terminie 1.10.2012r. - 28.06.2013.
4. Konkurs przeprowadzany będzie w jednej kategorii: klasy 4 - 6

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu są:
a) Klasy 4 - 6

§ 3
NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie :
 I miejsce – co 2 miesiące nagroda dla całej klasy

§ 4
ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW
1. Dbanie o uporządkowane ustawianie plecaków, tornistrów przed salą lekcyjną.
2. Kulturalne zachowanie wobec uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły ( słownictwo, zachowanie).

§ 5
OCENA PRACY
1. Komisja w składzie: Rada Samorządu Uczniowskiego
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

2. Ocenie podlegać będzie: uporządkowane ustawienie plecaków, tornistrów przed salą lekcyjną; estetyka wykonania; opinia nauczycieli, pracowników administracyjnych dotyczących danej klasy.
3. Przy ocenie będą przyznawane punkty od 0 do 15.
4. Szczegóły przyznawania punktów za ustawienie plecaków:
15 punktów – wszystkie plecaki ustawione nienagannie
10 punktów – 2 – 4 plecaki nieustawione poprawnie
5 punktów – 5 – 7 plecaków nieustawionych poprawnie
0 punktów – więcej niż 7 plecaków nieustawionych
poprawnie.
5. Szczegóły przyznawania punktów za zachowanie, słownictwo: komisja codziennie wybiórczo pyta 2 nauczycieli lub pracowników administracyjnych o zachowanie wybranej klasy. Nauczyciel, pracownik administracyjny szkoły może przyznać punkty w skali 0 – 15 dla danej klasy.
6. Na koniec co drugiego miesiąca następuje podliczenie punktów i wyłonienie zwycięskiej klasy. Wyniki ogłoszone będą na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy gospodarz klasy otrzyma 1 egzemplarz regulaminu.
2. Jeden egzemplarz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ – II EDYCJA” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2.    Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie.
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Legionowie  w terminie 1.10.2012r. - 28.06.2013.
4.    Konkurs przeprowadzany będzie w jednej kategorii: klasy 4 - 6

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Uczestnikami Konkursu są:
a) Klasy 4 - 6

§ 3
NAGRODY
1.    Nagrody w Konkursie :
    I miejsce – co 2 miesiące nagroda dla całej klasy

§ 4
ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW
1.    Dbanie o uporządkowane ustawianie plecaków, tornistrów przed salą lekcyjną.
2.    Kulturalne zachowanie wobec uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły   ( słownictwo, zachowanie).

§ 5
OCENA PRACY
1.    Komisja w składzie:    Rada Samorządu Uczniowskiego
                        Opiekun Samorządu Uczniowskiego

2.    Ocenie podlegać będzie:     uporządkowane ustawienie plecaków, tornistrów przed   salą lekcyjną; estetyka wykonania; opinia nauczycieli, pracowników administracyjnych dotyczących danej klasy.                
3.    Przy ocenie będą przyznawane punkty od 0 do 15.
4.    Szczegóły przyznawania punktów za ustawienie plecaków:
15 punktów – wszystkie plecaki ustawione nienagannie
                    10 punktów – 2 – 4 plecaki  nieustawione poprawnie
                    5 punktów – 5 – 7 plecaków nieustawionych poprawnie
                    0 punktów – więcej niż 7 plecaków nieustawionych
                    poprawnie.
5.    Szczegóły przyznawania punktów za zachowanie, słownictwo:    komisja codziennie wybiórczo pyta 2 nauczycieli lub pracowników administracyjnych o zachowanie wybranej klasy. Nauczyciel, pracownik administracyjny szkoły może przyznać punkty w skali 0 – 15 dla danej klasy.
6.    Na koniec co drugiego miesiąca następuje podliczenie punktów i wyłonienie zwycięskiej klasy. Wyniki ogłoszone będą na tablicy Samorządu Uczniowskiego.  
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Każdy gospodarz klasy otrzyma 1 egzemplarz regulaminu.
2.    Jeden egzemplarz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ – II EDYCJA” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2.    Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie.
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 im Kornela Makuszyńskiego w Legionowie  w terminie 1.10.2012r. - 28.06.2013.
4.    Konkurs przeprowadzany będzie w jednej kategorii: klasy 4 - 6

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Uczestnikami Konkursu są:
a) Klasy 4 - 6

§ 3
NAGRODY
1.    Nagrody w Konkursie :
    I miejsce – co 2 miesiące nagroda dla całej klasy

§ 4
ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW
1.    Dbanie o uporządkowane ustawianie plecaków, tornistrów przed salą lekcyjną.
2.    Kulturalne zachowanie wobec uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły   ( słownictwo, zachowanie).

§ 5
OCENA PRACY
1.    Komisja w składzie:    Rada Samorządu Uczniowskiego
                        Opiekun Samorządu Uczniowskiego

2.    Ocenie podlegać będzie:     uporządkowane ustawienie plecaków, tornistrów przed   salą lekcyjną; estetyka wykonania; opinia nauczycieli, pracowników administracyjnych dotyczących danej klasy.                
3.    Przy ocenie będą przyznawane punkty od 0 do 15.
4.    Szczegóły przyznawania punktów za ustawienie plecaków:
15 punktów – wszystkie plecaki ustawione nienagannie
                    10 punktów – 2 – 4 plecaki  nieustawione poprawnie
                    5 punktów – 5 – 7 plecaków nieustawionych poprawnie
                    0 punktów – więcej niż 7 plecaków nieustawionych
                    poprawnie.
5.    Szczegóły przyznawania punktów za zachowanie, słownictwo:    komisja codziennie wybiórczo pyta 2 nauczycieli lub pracowników administracyjnych o zachowanie wybranej klasy. Nauczyciel, pracownik administracyjny szkoły może przyznać punkty w skali 0 – 15 dla danej klasy.
6.    Na koniec co drugiego miesiąca następuje podliczenie punktów i wyłonienie zwycięskiej klasy. Wyniki ogłoszone będą na tablicy Samorządu Uczniowskiego.  
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Każdy gospodarz klasy otrzyma 1 egzemplarz regulaminu.
2.    Jeden egzemplarz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Katarzyna Młynarska

Komunikaty

Godziny pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek, 19 października 2020

Procedury Covid19

Procedury Covid19

czwartek, 14 maja 2020

Procedury Covid19

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018
Certyfikaty

Certyfikaty

piątek, 15 stycznia 2016