Znajdujesz się w:
Szkoła podstawowa » Projekty edukacyjne » Opowiem Ci o dawnej Polsce » "Były łzy i była radość - okruchy z życia"

"Były łzy i była radość - okruchy z życia"

28.04.2009 r.

W roku szkolnym 2008/2009 w Szkole Podstawowej nr 2 w Legionowie projekt edukacyjny „Opowiem Ci o wolnej Polsce" był realizowany pod tytułem
„Były łzy radości i smutku- okruchy z życia".
Uczniowie prowadzili go w kilku grupach.
Każda z nich pracowała według określonego planu:
1. ustalenie świadka historii z którym uczniowie chcieli przeprowadzić wywiad;
2. rozrzeszenie wiedzy z historii (korzystano z księgozbioru biblioteki szkolnej
i własnego);
3. uczniowie przeszli kurs pt.: Jak przeprowadzić wywiad?
4. opracowanie pytań do każdego wywiadu pod kierunkiem nauczyciela;
5. przeprowadzenie wywiadu.
Uczennice klas VI: Angelika Mazurkiewicz, Anna Kilińska i Emilia Sztandera przeprowadziły rozmowę z panią Bronisławą Mazur - Romanowską , prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Dowiedziały się wiele o okupacji w Legionowie,
o działalności Armii Krajowej, Szarych Szeregów, o postaci pana Romana Kłoczkowskiego.
Grupa uczennic z klasy V (oraz klas Vc: I. Szulc, E. Dąbrowska, A. Owczarek, E. Myśliwiec) podjęła ten temat i rozwinęła od strony badawczej.
1. Uściśliła co znajduje się aktualnie w budynku na ul. Sienkiewicza 30 i 32
2. odbyła wizytę w miejscu gdzie mieszkał pan Roman Kłoczkowski ps. Grosz,
3. wykonała wizję lokalną w miejscu, gdzie zginał legionowski Romeo i Julia czyli Antoni Grabowski ps. „Czarny" i Henryka Narostkówna.
Uczennica klasy VI Maja Białous, wykonała wywiad ze swoją babcią Haliną. Jest ona źródłem wiedzy o minionych, wojennych latach w Legionowie. Najistotniejszą sprawą była dla niej zapomniana rodzina Skoneckich, działająca w partiach lewicowych. Cała rodzina zginęła podczas potyczki z Niemcami. Aby wspomnienia babci nie zaginęły, upamiętniła je
Wraz z koleżanką w krótkim opowiadaniu pt Wehikuł czasu.
Klasa Vd odbyła spotkanie - wywiad z panem Eugeniuszem Sałamaj Wiceprezesem Sybiraków w Legionowie. Opowiedział on o swoich przeżyciach na Sybirze, Kazachstanie i Azeberdżanie. Uczniowie samodzielnie w grupach metodą projektu opracowali albumy upamiętniające to spotkanie, podjęli próbę samodzielnej redakcji filmu.

Barbara Bojar , nauczyciel historii.

Komentarz do zdjęć:
uczennice klas VI prezentują swoje dokonania w Pałacu w Jabłonnie w ramach prezentacji „Ślady przeszłości" w dniu 28 IV 2009 r.

Komunikaty

Godziny pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu

czwartek, 29 października 2020

Procedury Covid19

Procedury Covid19

czwartek, 14 maja 2020

Procedury Covid19

Komunikaty

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa”

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa”

poniedziałek, 9 listopada 2020

www.uodo.gov.pl/tdts

Ulotka informacyjna

Korzyści z udziału w programie

Poradnik dla szkół

Wytyczne w sprawie użycia znaku TDTS

#TwojeDaneTwojaSprawa

Organizator programu - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Porady z cyklu „Warto wiedzieć, że..”

Porada nr 1- Snapchat finał

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018