Znajdujesz się w:

Podsumowanie projektu CENTRES

"Sklepik Szkolny - nasz mały biznes" - podsumowanie projektu CENTRES "Kreatywność i Przedsiębiorczość w edukacji". Projekt realizowany przez klasę II C.

Kreatywność i przedsiębiorczość to kompetencje kluczowe, szczególnie pożądane, aby sprostać wymogom współczesnego rynku pracy. Celem nowoczesnej edukacji powinno być wskazywanie takich przedsięwzięć, by uczniowie poprzez praktyczne działania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale także byli dobrze przygotowani do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom. To również zachęcanie do świadomego, nieustannego samorozwoju przez całe życie.

Projekt CENTRES ma na celu powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość. Branża ta jest szczególnie otwarta na działania prospołeczne, angażujące ludzi do kontaktu ze sztuką i jej przeżywaniem, do otwierania się na nowe mody, trendy. Powiązanie branży kreatywnej z aktywnością uczniowską to diagnozowanie indywidualnych uzdolnień kierunkowych (w głównej mierze artystycznych i społecznych), ale również wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności młodych ludzi.

Projekt CENTRES chce promować taki rodzaj aktywności edukacyjnej, która wychodzi poza mury szkoły, jest z jednej strony przygodą, z drugiej ma swój wymiar użyteczności publicznej. Proponuje się grupom uczniowskim organizację lokalnego działania takiego jak np. pokaz mody, festiwal teatralny czy filmowy, benefis lokalnego artysty, koncert muzyczny pozwoli młodym ludziom  kształcić sprawności i umiejętności typowe dla postaw przedsiębiorczych. Poznają motywy aktywności gospodarczej, sporządzą kosztorys przedsięwzięcia, będą pozyskiwać sojuszników dla swoich działań. Nowatorski wymiar projektu to jego dostosowanie do wyzwań współczesnego świata, promowanie strategii edukacyjnej, czyli metody projektu i jej zastosowania w lokalnym działaniu, i tym samym uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

Efektem projektu będzie wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych i rozwój kreatywności uczniów, przeprowadzenie pilotażu w skali całego kraju, promocja dobrych praktyk, przez które rozumie się przeprowadzenie przez grupę uczniów imprezy w środowisku lokalnym.

Wydaje się, że szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie mogą podejmować różne akcje na podstawie ujawnionych przez siebie możliwości i dobrych pomysłów, zwłaszcza, gdy są one wartościowe dla innych. W taki sposób kształtują się bowiem dwie ważne kompetencje kluczowe: innowacyjność i przedsiębiorczość. By mogły być one wzmacniane, uczniowie powinni być wyposażeni w takie umiejętności jak np. komunikacja, praca w grupie, praca metodą projektu czy elementy wiedzy biznesowej. Celem nowoczesnej edukacji powinno być wskazywanie takich przedsięwzięć, by uczniowie poprzez praktyczne działania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale także byli dobrze przygotowani do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom. To również zachęcanie do świadomego, nieustannego samorozwoju przez całe życie.

Obecnie gospodarka rynkowa wymusza zorientowanie się na przedsiębiorczość. Wymaga od ludzi, by byli otwarci na wiedzę, uczyli się przez całe życie, by potrafili stawiać sobie cele i umiejętnie je realizować. By cechowali się: odpowiedzialnością, kreatywnością, inicjatywnością. Nie każdy rodzi się od razu do działania. Ważne, by się było otwartym na uczenie się. A tego można się nauczyć.

Cele projektu pilotażowego:

  • wzrost kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów (głównie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
  • powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość,
  • praktyczne przejście przez proces: od pomysłu do jego realizacji.

Kryteria sukcesu:

  • poznanie przez uczniów mechanizmów biznesowych
  • sporządzenie kosztorysu przedsięwzięcia
  • pozyskanie sojuszników/sponsorów do działania
  • zrealizowanie przez grupę lokalnego przedsięwzięcia
  • przygotowanie dziennika projektu zawierającego opis działania
  • zdobycie wiedzy na temat: dlaczego nam się udało lub dlaczego nam się nie udało
  • poczucie zadowolenia, że moje osobiste/uczniowskie działania przyczyniły się do integrowania lokalnej społeczności

Projekt CENTRES w Polsce objęli patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Prezentacja 

Komunikaty

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

wtorek, 19 stycznia 2021

Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Lektury szkolne, część 1- szkoła podstawowa

Informacja dla Rodziców

poniedziałek, 7 grudnia 2020
Godziny pracy sekretariatu

Godziny pracy sekretariatu

czwartek, 29 października 2020

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018