Podziękowanie

Zespół Szkolno - Przedszkolny  nr 2 w Legionowie otrzymał podziękowanie za wsparcie, życzliwość i pomoc dla psów.