Kodowanie na dywanie

Uczniowie zerówki szkolnej biorą udział w projekcie edukacyjnym „Kodowanie na dywanie”. W trakcie tych zajęć kształtujemy spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia, uczymy się podstaw programowania przez doświadczenie i zabawę. Celem zabawy jest również kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji oraz doskonalenie orientacji przestrzennej.
Wykorzystując matę do kodowania tworzymy oto takie dzieła:

Dumne wychowawczynie ????