Znajdujesz się w:

Serdecznie zapraszamy
Tatusiów z córkami
na zabawę integracyjną
w dniu 23 października o godz. 16:30

Ogłaszamy wielki konkurs jesienny
"Najśmieszniejsza dynia"
Prace prosimy składać swoim nauczycielkom do 13 listopada.
Wszystkie prace znajdą się na wystawie po zakończeniu konkursu.
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami
do aktywnego udziału w ekologicznej akcji
SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
organizowanej przez naszą placówkę.
Zbieramy: makulaturę, puszki aluminiowe, baterie, zepsute telefony komórkowe, niepotrzebne płyty CD.
Akcja potrawa do końca marca 2017r.
Celem akcji jest kształtowanie świadomości dzieci, podnoszenie ich ekologicznej kultury,
a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.
W związku z organizowaniem zbiórki w naszym przedszkolu , prosimy Rodziców o przynoszenie surowców do nauczycieli poszczególnych grup.