Znajdujesz się w:

Plastyka

Zajęcia z plastyki

 mgr Dorota Kamińska - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku pedagogicznym w zakresie Wychowania Plastycznego oraz Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku Edukacja przedszkolna oraz wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.
Nauczyciel mianowany - wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1, plastyk. Prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi oraz warsztaty twórcze dla nauczycieli.

Zajęcia plastyczne odbywające się w Przedszkolu Miejskim nr 2, prowadzone są w oparciu o Program Zajęć Plastycznych dla dzieci przedszkolnych jak również o założenia ( wybrane elementy) Innowacji Pedagogicznej skierowanej do dzieci przejawiających zainteresowania artystyczne pod nazwą "Zostanę artystą".

 

 

Kilka słów na temat prowadzonych zajęć plastycznych
Podstawą skutecznego funkcjonowania jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne
z natury, dlatego tę zdolność należy rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Plastyka jest jedną
z podstawowych form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności.

Zajęcia plastyczne są organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych.

Niejednokrotnie aktywność artystyczna jest jedną z form komunikacji wśród dzieci.

Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Celem nadrzędnym prowadzonych zajęć jest zaktywizowanie dziecka do twórczego
i samodzielnego działania oraz ogólny rozwój zdolności i umiejętności.

Cele szczegółowe to:

  • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych.
  • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej- uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych,
  • rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej,
  • utrwalenie znajomości podstawowych kolorów,
  • rozwijanie dziecięcych talentów,
  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

Ważnym elementem podczas zajęć plastycznych jest również kształtowanie własnej wartości ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów własnej osobowości.


 

         1.07 - 11.07.2014         Przedszkole Miejskie Nr 7

         14.07 - 25.07.2014          Przedszkole Miejskie Nr 12

      28.07 - 14.08.2014        Przedszkole Miejskie Nr 10 

   18.08 - 29.08. 2014      Przedszkole Miejskie Nr 6