Znajdujesz się w:
Organizacja dyżuru wakacyjnego 2017
W związku z przygotowaniami do Jubileuszu 70. Rocznicy powstania Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Legionowie zwracamy się do wszystkich - absolwentów, byłych pracowników oraz innych osób - które dysponują wiedzą, wspomnieniami oraz dokumentami o udostępnienie ich w celu uświetnienie wystawy z tej okazji. Informacje oraz fotografie wykorzystane będą także w pamiątkowym folderze, który zostanie wydany na tę okoliczność.
Kontakt:
Jadwiga Dobrogowska, nauczycielka przedszkola
Adres e-mail: jadwiga.dobrogowska@gmail.com
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami
do aktywnego udziału w ekologicznej akcji
SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
organizowanej przez naszą placówkę.
Zbieramy: makulaturę, puszki aluminiowe, baterie, zepsute telefony komórkowe, niepotrzebne płyty CD.
Akcja potrawa do końca marca 2017r.
Celem akcji jest kształtowanie świadomości dzieci, podnoszenie ich ekologicznej kultury,
a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.
W związku z organizowaniem zbiórki w naszym przedszkolu , prosimy Rodziców o przynoszenie surowców do nauczycieli poszczególnych grup.