Znajdujesz się w:
Przedszkole » Zajęcia wspierające » Nauka języka angielskiego

Nauka języka angielskiego

Nauka języka angielskiego

 mgr Elwira Sawicka - Wojdyna

absolwentka

-Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku   Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie - Wydział pedagogiczny.
- Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
-Certificate in Advanced English.

Program nauczania języka angielskiego oparty jest na dwóch kursach: dla młodszych dzieci - "Cookie and friends"
oraz dla starszych - "Happy house" wydawnictw Oxford University Press.

Uzupełnieniem tych dwóch podstawowych tytułów są materiały, głównie płyty CD, będące źródłem piosenek, pochodzące z: "New Sparks", "Happy House", "Hippo and Friends", oraz "Piosenki Angielskie dla dzieci" wydawnictw Oxford University Press, Cambridge University Press oraz EDGARD.

Zajęcia z języka angielskiego są prowadzone we wtorki i czwartki. Czas trwania uzależniony jest od grupy wiekowej:

3-latki (20 minut)
4-latki (20 minut)
5-latki (25 minut)
6-latki (30 minut)

Do nauki języka angielskiego wykorzystuję następujące techniki pracy:
-Piosenki stanowią rdzeń nauczania języka angielskiego ponieważ są nośnikiem nowych struktur zdaniowych, wyrabiają u dzieci pamięć mechaniczną i wspomagają opanowanie mowy.
-Historyjki dostarczają kontekstu ułatwiającego dzieciom zrozumienie treści opowiadania oraz umożliwiają osłuchanie się z językiem.
-Zabawy ruchowe (TPR- Total Physical Response)z bieganiem, skakaniem oraz innymi czynnościami, które opierają się na rozumieniu i wykonywaniu poleceń nauczyciela.
-Flashcards (karty obrazkowe) służące do prezentowania nowego słownictwa jak również powtarzania i rewizji słownictwa.
Metody i techniki przedstawione powyżej pozwalają dzieciom uczyć się języka aktywnie, wykorzystując wszystkie zmysły, pozwalają przedszkolakom nabyć umiejętności komunikacyjne i przygotowują je do dalszej nauki języka w szkole.

         1.07 - 11.07.2014         Przedszkole Miejskie Nr 7

         14.07 - 25.07.2014          Przedszkole Miejskie Nr 12

      28.07 - 14.08.2014        Przedszkole Miejskie Nr 10 

   18.08 - 29.08. 2014      Przedszkole Miejskie Nr 6