Znajdujesz się w:
Przedszkole » Współpraca z rodzicami » Skład osobowy Rady Rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Doroty Gellner

w ZSP 2 w Legionowie

w roku szk.2017/2018

 

           przewodnicząca - p. Barbara Szymaniak (gr. "Muszelki")

           zastępca przew. - p. Magdalena Żolińska (gr. "Bąbelki)

           skarbnik - p. Tomasz Teofilak (gr. "Bursztynki")

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312