Znajdujesz się w:
Przedszkole » Stołówka przedszkolna

Stołówka przedszkolna

Szanowni Państwo!
Wpłaty za pobyt godzinowy i żywienie w przedszkolu prosimy wpłacać na konto 
UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA OBIADY
NOWY RACHUNEK:
Santander Bank Polska

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
 

 "Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312