Znajdujesz się w:
Przedszkole » Rady i porady » Rok 2013 - 2014 » "Przedszkolaki badają i odkrywają świat" - Grażyna Brzozowska, nauczycielka przedszkola

"Przedszkolaki badają i odkrywają świat" - Grażyna Brzozowska, nauczycielka przedszkola

Przedszkolaki badają i odkrywają świat.

 mgr Grażyna Brzozowska

      Dzieci są z natury ciekawe świata i posiadają zdrową potrzebę odkrywania swojego otoczenia. Wprowadzenie dziecka w tajniki nauki, bogactwa różnorodnych zjawisk i zależności winno być celem każdego nauczyciela już na etapie przedszkolnym Stawiając przedszkolaka w roli badacza, eksperymentatora może okazać się wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu nowych doznań, wrażeń, emocji i radości a jednocześnie sprawiającą, że dziecko uczy się odkrywając to co nieznane a zarazem fascynujące.

Realizacja zadań na etapie przedszkolnym nie może ograniczać się do przekazywania dzieciom gotowej wiedzy i instrukcji wyznaczających sposoby rozwiązywania zadań czy też wzorcowych schematów postępowania. Stwarzając im odpowiednie sytuacje, które wymagają aktywności, samodzielnego działania, odkrywania sprawiamy, że wyzwalamy i umacniamy wyżej zorganizowane procesy myślowe.
J. S. Bruner ( Bruner, 1978 ) podkreśla, że najbardziej osobiste w tym, co człowiek wie jest to, co sam odkrył, że im bardziej dziecko potrafi traktować uczenie się jako odkrywanie czegoś, a nie jako uczenie się o czymś tym silniej wystąpi u niego tendencja do uczenia się na zasadzie autonomicznego samo - nagradzania, a jeszcze lepiej - na zasadzie nagrody, jaką stanowi samo odkrycie.
Dziecko szuka odpowiedzi na różne pytania i oczekuje wyjaśnienia wielu zjawisk, co i dlaczego tak się dzieje w otaczającym go świecie. Chce, nie tylko z daleka, obserwować i podziwiać swoje środowisko życia, ale zdobywać realne doświadczenia dzięki prawdziwym przeżyciom. Pragnie badać, odkrywać, dociekać trzeba mu to tylko umożliwić. To, co podczas eksperymentów i zabaw badawczych odkryje samodzielnie trwale zapisze się w jego pamięci i stanie się bezcennym doświadczeniem. Do zdobytych nowych doznań i nowej wiedzy w każdej chwili dziecko może się później odwołać. Nie żąda od nas dokładnych, precyzyjnych wyjaśnień, muszą one być tylko proste, jasne i prawdziwe. To ważne, by już od najmłodszych lat uczyć dzieci wnikliwej obserwacji, umiejętności wyciągania i formułowania wniosków oczywiście na miarę swoich możliwości oraz rozwijać dziecięce zainteresowania. Dzięki zabawom i eksperymentom dzieci otrzymują możliwość zdobywania doświadczeń oraz rozpoznawania zależności. Uczą się w czasie zabawy badać, rozumieć i poznawać otaczający je świat. Z otwartością i ciekawością udają się na wyprawy odkrywcze, które budzą zainteresowanie dla fenomenów przyrody i przybliżają je.

Dzieci potrzebują dla swoich odkrywczych i badawczych działań nie tylko motywującego otoczenia pełnego różnorodnych bodźców, lecz również dorosłych, którzy będą dodawali im odwagi oraz wspierali ich ciekawość świata, żądzę wiedzy i pęd ku dociekaniu istoty wszystkiego wokół siebie.

 


 J. S. Bruner, „Poza dostarczone informacje", Warszawa 1978, wyd. PWN

 


mgr Grażyna Brzozowska

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312