Znajdujesz się w:
Przedszkole » Rady i porady » Rok 2013 - 2014 » "Oddziaływanie oglądania telewizji na rozwój i zachowanie dziecka" - Milena Rynkowska, nauczycielka przedszkola

"Oddziaływanie oglądania telewizji na rozwój i zachowanie dziecka" - Milena Rynkowska, nauczycielka przedszkola

Oddziaływanie oglądania telewizji na rozwój i zachowanie dziecka

mgr Milena Rynkowska

 

    Dziecko od najmłodszych lat znajduje się w kręgu różnego rodzaju oddziaływań, a należą do nich: grupy społeczne, instytucje, czynniki tworzące pozaszkolne środowisko jego życia. Istotną rolę w tym procesie odgrywa właśnie telewizja. Jak wiadomo wszystkie dzieci małe czy duże regularnie oglądają telewizję, bardzo lubią to robić. Telewizja umożliwia dzieciom poznanie świata pokazywanego na ekranie, stała się również ważnym elementem życia człowieka.
Oglądanie telewizji najczęściej ma miejsce w domu. Jest to czynność tak powszechna, że uznajemy ją za oczywisty element codziennej rutyny. Dla dorosłego siedzenie przed ekranem telewizora stało się najczęstszym sposobem spędzania wolnego czasu, dla dziecka nowym fascynującym środowiskiem. Współczesne dzieci już od urodzenia mają kontakt z telewizją. W wielu domach telewizja wykorzystywana jest po to, aby dziecko do czegoś zachęcić np. do zjedzenia obiadu. Dziecko wpatrzone w kolorowy ekran łatwiej ulega namowom bliskich. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy jak ogromny wpływ ma telewizja na rozwój i zachowanie dzieci. Jest to najwygodniejszy sposób aby zająć czymś dziecko i zająć się innymi sprawami jak np. sprzątanie, gotowanie lub po prostu odpoczynek. Jak wiadomo każdy rodzic cieszy się gdy widzi jak jego skarb z uśmiechem wpatruje się w kolorowe obrazki poruszające się na ekranie.
Telewizja stanowi bardzo istotny element środowiska wychowawczego. Ze względu na dużą plastyczność i różnorodność oferowanych programów może mieć negatywny i pozytywny wpływ na wychowanie dzieci. Siła oddziaływania telewizji jest uwarunkowana m.in. faktem iż w większości przypadków odbiorca pozostaje bierny to znaczy nie musi wychodzić z domu, nie podejmuje żadnych wyborów.

Jednak telewizyjne programy mogą również powodować agresywne zachowanie u dzieci. W filmach animowanych coraz częściej człowiek ukazywany jest jako istota niezniszczalna, wszechwładna, posługująca się nie własnym rozumem, lecz różną bronią oraz metodami sztuk walki. Ponadto bohaterowie mają po kilka żyć. Kreują wizerunek człowieka niezniszczalnego. Osoby przestrzegające prawa, przedstawiane są w tych filmach jako naiwne i tchórzliwe, natomiast postacie próżne i interesowne , które dla własnego dobra są w stanie zrobić wszystko, są postaciami pozytywnymi. Oglądanie przez dzieci kreskówki o wyżej opisanym charakterze, bardzo silnie pobudzają emocjonalnie. Potem na skutek wielorakiego oglądania scen przemocy i agresji, u dzieci występuje zobojętnienie i brak reakcji na zło.

Telewizja poprzez określone treści formy ich prezentowania, może zachęcać i mobilizować dzieci do realizowania wartościowych społecznie i wychowawczo zachowań. Przy właściwym wykorzystaniu może być impulsem w budzeniu zainteresowań różnorodnymi problemami współczesnego świata. Wszystko zależy od możliwości rozwojowych dziecka i podejścia rodziców. Rozmowy po wspólnym obejrzeniu filmu ułatwiają dziecku rozwijanie pozytywnych zainteresowań. Prowadzą do umacniania więzi psychicznej i integrowania rodziny, pozwalają dzieciom zrozumieć treści dzięki wyjaśnianiu przez rodziców niezrozumiałych kwestii.
Dzieci często oglądają telewizję bez zachowania odpowiednich norm higieny. Siedzą zbyt blisko ekranu i długotrwale się w niego wpatrują, co powoduje liczne wady wzroku. Nieustanne wpatrywanie się w ekran telewizora może ujemnie wpływać na wzrok dziecka, ponieważ każdy aparat telewizyjny emituje promieniowanie zawierające minimalną dawkę promieni X, które mogą być dla organizmu dziecka szkodliwe.
Musimy pamiętać, że telewizja nie jest żadnym zagrożeniem w życiu dziecka, ale by odgrywała swoją funkcję potrzebna jest stała obecność rodziców. To rodzice najbardziej potrzebni są dziecku, od nich uczy się odróżniać dobre zachowania od tych złych. To na nas dorosłych spoczywa obowiązek kontroli tego co dzieci oglądają, ponieważ ma to ogromny wpływ na ich obecne zachowanie i na to, jakimi ludźmi będą w przyszłości.

 

 


Bibliografia:

  1. M. Łobacz (2007) ,,Telewizja- sznase i zagrożenia wychowawcze", Maternus Media
  2. D. Lemish ,,Dzieci i telewizja- perspektywa globalna"
  3. M. Kielar- Turska ,,Dziecko w świecie wirtualnym: sznase i zagrożenia", Wychowanie w przedszkolu, 2002 nr 3
  4. A. Andrzejewska ,,Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci", Lider, 2008, nr 10
  5. B. Kuczyńska ,,Oddziaływanie telewizji na dzieci", Edukacja i dialog", 2001, nr 7

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312