Znajdujesz się w:
Przedszkole » Rady i porady » Rok 2012 - 2013 » "Przygotowanie do nauki czytania z wykorzystaniem elementów metody Glena Domana" - Elżbieta Foszner, nauczycielka przedszkola

"Przygotowanie do nauki czytania z wykorzystaniem elementów metody Glena Domana" - Elżbieta Foszner, nauczycielka przedszkola

„Uczenie się jest najwspanialszą, dająca najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie wierząc, że nauka jest przyjemnością: jedyną gra, w która warto się bawić" (Glenn Doman).

 

Glenn Doman amerykański fizykoterapeuta, jest uważany za twórcę metody rehabilitacji osób z uszkodzonym mózgiem. Na początku swojej działalności zajmował się wszystkimi pacjentami, z czasem krąg jego zainteresowań zacieśnił się do dzieci i młodzieży.

W 1956 roku założył w Filadelfii Instytut Osiągania Ludzkich Możliwości. ( Dane z Wkipedii). W skład zespołu weszli lekarze, pedagodzy, logopedzi, neurochirurdzy i psychologowie. Prowadzili oni badania nad zagadnieniami związanymi z uszkodzeniami mózgu u dzieci. Były to zarówno uszkodzenia nabyte podczas urazów, jak i te, którymi dzieci przyszły na świat. Pomyślne rezultaty pracy z dziećmi z uszkodzonym mózgiem doprowadziły do rozpoczęcia studiów nad rozwojem mózgu u dzieci zdrowych. „ Kiedy członkowie zespołu zobaczyli wiele dzieci z uszkodzeniem mózgu czytających i to czytających dobrze w wieku trzech lat, stało się jasne, że coś niedobrego stało się ze zdrowymi dziećmi" (G.Doman, Jak nauczyć małe dziecko czytać, Oficyna Wydawnicza Excalibur, 1992 s.25)

Nauka czytania u bardzo małych, w pełni zdrowych dzieci, została wprowadzona w roku 1961. Bardzo szybko stała się popularna w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglojęzycznych. Metoda ta dotarła także do Polski. Doman określa uczenie czytania od wieku niemowlęcego ( praktycznie od chwili narodzin dziecka) „cichą rewolucją". Metoda Domana jest w swojej pierwotnej formie przeznaczona do pracy domu w układzie rodzic dziecko. Rodzice kupujący zestawy do nauki czytania otrzymują w raz z nim „Harmonogram nauki czytania". W harmonogramie proponuje się w wprowadzanie 5 zestawów dziennie. Pomiędzy sesjami należy zrobić półgodzinną przerwę. Wypisane są wyrazy, kolejność ich wprowadzania, kolejność wycofywania, zastępowania nowymi. Najważniejsze w stosowaniu tej metody jest radosne, pełne entuzjazmu nastawienie rodzica i kontrolowanie czy dziecko nie zaczyna się nudzić. Rozpoczyna się od wyrazów napisanych grubą, czerwoną trzcionką- litery mają wysokość 8 cm. Stopniowo druk jest zmniejszany, a kolor wyrazów coraz ciemniejszy- w końcu dochodzi do czarnego - identycznego, z jakim dzieci będą miały do czynienia w pierwszych książkach.

Jak każda nowość, tak i ta „cicha rewolucja" znalazła swoich sojuszników jak i zagorzałych przeciwników. W Polsce jednym z sojuszników metody jest Krystyna Kamińska. W swojej pracy „Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym", autorka zwraca uwagę, na to, że podczas wprowadzania tej metody nauki czytania należy bardzo starannie dobierać wyrazy. Język polski jest językiem fleksyjnym. Dziecko widzi wyraz, jako całość. Czytane wyrażenia, czy proste zdania muszą być logiczne w swoim brzmieniu.

„ Ogromną rolę w nauce czytania oprócz doskonalenia kompetencji językowych odgrywa usprawnianie analizatorów wzrokowego i słuchowego. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej u dzieci jest niezbędne do rozpoznawania i różnicowania poszczególnych liter. Dobrze rozwinięty słuch fonematyczny pozwala zaś na wyodrębnianie głoski oraz na dokonywanie analizy i syntezy dźwiękowej wyrazu. Wyraz dla dziecka w wieku przedszkolnym jest dźwiękiem o określonej treści, w związku z tym traktuje go, jako całość, a nie zespół mniejszych pojedynczych dźwięków. Wydzielenie, poprzez wybrzmienie, poszczególnych głosek w wyrazie jest możliwe dopiero na odpowiednim poziomie wrażliwości słuchu fonematycznego" ( K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP 1999 rok, Warszawa, s.137).

 

W lutym 2012 roku rozpoczęłam wprowadzanie elementów metody globalnego czytania autorstwa Glena Domana. Każde dziecko ma swoją wizytówkę z imieniem

( napisaną czerwonym dużym drukiem na specjalnych zafoliowanych kartach). Codziennie rano rozkładam wszystkie wizytówki na jednym stoliku. Dziecko po wejściu do sali i przywitaniu się podchodzi do stolika i znajduje swoją wizytówkę. Zawsze otrzymuje wypowiedzianą z entuzjazmem pochwałę i polecenie- przeczytaj głośno. Następnie przekłada wizytówkę na sąsiedni stolik. Po miesiącu stosowania tej zabawy, tylko dwoje dzieci wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela podczas odnajdywania imienia. Podobne, tylko mniejsze wizytówki przyklejone są do krzesełek ( imię i pierwsza litera nazwiska).Często zmieniam miejsce ustawienia krzeseł. Obecnie większość dzieci bezbłędnie odnajduje swoje miejsce.

Napisy do globalnego czytania umieszczone w sali wykonałam czerwonym drukiem

( Arial black pogrubiony rozmiar od 78-100).

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312