Znajdujesz się w:
Przedszkole » Rady i porady » Rok 2012 - 2013 » "Analiza wybranych utworów z literatury dla dzieci pod kątem wartości literackich, pedagogicznych oraz przydatności w pracy wychowawczej" - Marta Kozieł, nauczycielka przedszkola

"Analiza wybranych utworów z literatury dla dzieci pod kątem wartości literackich, pedagogicznych oraz przydatności w pracy wychowawczej" - Marta Kozieł, nauczycielka przedszkola

„Analiza wybranych utworów z literatury dla dzieci pod kątem wartości literackich, pedagogicznych oraz przydatności w pracy wychowawczej."

 

                Literatura dla dzieci to bogate źródło treści oraz obfitość różnorodnych obrazów, które mogą zachwycić małych odbiorców. W ogromnym stopniu zależy to od dorosłych - najpierw rodziców oraz opiekunów. Kiedy jednak dziecko staje się przedszkolakiem, a następnie uczniem, zadanie ukazywania mu piękna utworów literackich należy również do roli nauczyciela.

                Teksty literackie przeznaczone dla dzieci mają niebagatelny wpływ na harmonijny rozwój małego czytelnika. Kształcą, bowiem sprawność intelektualną dziecka - aktywują kształtowanie się pojęć logicznych, poszerają wiedzę o otaczającym świecie. Dzięki częstym kontaktom z literaturą dziecko może poznać własną psychikę, własne przeżycia, a także potrzeby, co pomaga mu w rozumieniu potrzeb rówieśników, a także ludzi dorosłych. Emocjonalny stosunek wytworzony pod wpływem kształcącej lektury: do osób, do ich postępowania i do norm moralnych, zapoczątkowuje podstawowy proces kształtowania społecznie aprobowanych postaw; jest także bodźcem do czynności i działań naśladowczych. Może też stanowić zachętę do pracy nad samym sobą. Świadoma edukacja literacka zmierza do kształcenia kompetencji czytelniczych, umożliwiających dziecku recepcję wartości estetycznych utworu literackiego.

    Literatura dziecięca może być również inspiracją wielostronnej aktywności dziecka: ekspresji słownej, plastycznej, muzycznej, zabaw ruchowych oraz wielu innych. Jednak szczególnie wyraźne związki widnieją pomiędzy treścią utworów, a tematem swobodnych zabaw dzieci. W czasie takiej aktywności, dzięki której dzieci ożywiają bohaterów książek, odtwarzają ich losy, a zarazem w twórczy sposób rozwijają pewne wątki, tworząc indywidualny komentarz utworu.

   Podstawowym narzędziem pracy każdego nauczyciela zawsze była i jest literatura dziecięca. Jej niezwykle bogate zasoby stanowią dla mnie oraz moich małych wychowanków nieustanną skarbnicę wiedzy oraz wiele ciekawych pomysłów na spędzanie czasu.

        W wyszukiwaniu utworów literatury dziecięcej kieruję swą uwagę przede wszystkim na te pozycje, których treści nawiązują do aktualnych tematów prowadzonych zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Specjalne miejsce zajmują, więc te teksty literackie, które eksponują w sposób wyraźny poruszane zagadnienia. W realizacji mojej pracy dydaktyczno - wychowawczej pomocne okazały się książki edukacyjne dla dzieci autorki Barbary Ciemskiej. Pisarka wyróżniła 3 serie bardzo ciekawych książeczek dla najmłodszych czytelników: "BEZPIECZNY ŚWIAT",  "AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA" oraz „MISIE".

Seria książeczek edukacyjnych zatytułowanych „BEzPIECZNY ŚWIAT" porusza problemy związane z postępowaniem w obliczu różnych niebezpieczeństw. Książeczki zawierają czytelne wskazówki oraz wyjaśnienia uczące dziecko, jak powinno postępować w określonych sytuacjach. Zawierają one w sobie krótkie opowiadania o przygodach Kotka, który: przechodzi przez ulicę, spotyka nieznajomego, zostaje sam w domu, bawi się zapałkami, samotnie wyrusza na wycieczkę, itp. Wszystkie te utwory poszerzają i utrwalają wiedzę dziecka poprzez różnorodne zagadki, zabawy, czy zadania rysunkowe.Przykładowa książeczka pt.: „Przez ulicę" z tej właśnie serii opisuje wierszem przygodę o kotku, który chciał przejść przez ulicę w nieodpowiednim miejscu. Jego przyjaciółka Piłeczka ostrzegała go i nauczyła prawidłowego poruszania się na ulicy ( podany utwór pomaga przyswoić dziecku zasady bezpieczeństwa na drodze).

   W następnej serii pt. "AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA", można znaleźć wiele wzorców godnych naśladowania. Ich treść obejmuje tematy z życia codziennego, a zawarte w książkach wierszyki, teksty edukacyjne i zadania rysunkowe uczą dzieci, jak nie należy się zachowywać, np.: oddalać od rodziców w miejscach publicznych, nawiązywać rozmów z nieznajomymi, zdradzać swego miejsca zamieszkania, a także co powinny robić dzieci w sytuacjach dla nich trudnych ( do kogo zwrócić się o pomoc, itp.) .Dzięki obcowaniu z taką literaturą dzieci uczą się mówić „NIE" w sytuacjach budzących w nich niepewność i niepokój.

    W pracy z dziećmi nauczyciele często zauważają różnorodne konflikty, a zdarza się, że dzieci agresywnie starają się podporządkować innym swoją wolę. Niezwykle cenne są utwory o wyraźnie nakreślonych wątkach wychowawczych. Przykładem takiego właśnie utworu jest „Jaś nie umiał bawić się w grupie" Barbary Ciemskiej, który zachęca dzieci do serdecznego i życzliwego odnoszenia się do siebie nawzajem i do współdziałania. Dzięki takiej literaturze dzieci rozumieją, że przy używaniu zwrotów grzecznościowych można przecież zyskać o wiele więcej oraz łatwiej im dostrzec fakt, że nie zawsze siła i agresja prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu.

Z kolei „MISIE" to trzecia seria książek tej samej autorki, ukazujących różne sytuacje z życia najmłodszych przedszkolaków. Wierszyki oraz czytelne dla dzieci ilustracje przedstawiają dobre i złe zachowanie misiów pozwalające małemu czytelnikowi na samodzielne porównanie i ocenianie ich postępowania. Bohaterowie książek noszą takie same imiona, jak przedszkolaki, mają podobne zabawki i ubrania, dzięki czemu mali odbiorcy chętnie identyfikują się z bohaterami tych książeczek.

Warto wspomnieć, iż systematyczny oraz codzienny kontakt z książką umożliwia dzieciom również bardzo dobrze wyposażona grupowa biblioteczka. Wystawione są tu książeczki o różnej tematyce. Dziecko może samo sięgnąć po interesującą je pozycje, w skupieniu oglądać ilustracje czy czytać pierwsze wyrazy. Jest to też moment na wymianę swych spostrzeżeń z koleżanką czy kolegą. Jest to czas pożytecznie wykorzystany.

Sposobów wykorzystania utworów literatury dziecięcej w przedszkolu jest bardzo wiele - zależą one od inwencji i pomysłowości nauczycieli. Najważniejsze jest jednak, by praca z wybranym utworem miała wielostronny charakter, była dla dzieci radością i zabawą. Wtedy dopiero piękno wierszy, bajek, opowiadań czy baśni dla dzieci będzie w pozytywny sposób oddziaływać na sferę doznań oraz przeżyć naszych małych przedszkolnych czytelników.

 

 LITERATURA DLA RODZICÓW:

SERIE KSIĄŻEK AUTORKI BARBARY CIEMSKIEJ ( DOSTĘPNE W NASZYM PRZEDSZKOLU):

  • ‘'BEZPIECZNY ŚWIAT":

1.       „Na górkę"

2.       „Nieznajomy"

3.       „Prąd"

4.       „Przez ulicę"

5.       „Sam w domu"

6.       „Tableteczki"

7.       „Wycieczka"

8.       „Zapałka"

 

 

  • „AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA":

1.       „ Magda nie umiała pomagać mamie"

2.       „Ania nie chciała myć zębów"

3.       „Szymek grał w pikę w nieodpowiednich miejscach"

4.       „Ewunia nie sprzątała zabawek"

5.       „Karolinka zbyt długo grała na komputerze"

6.       „Kamil krzywdził zwierzęta"

7.       „Jaś nie umiał bawić się w grupie"

 

  • „MISIE"

1.       „Misie w domu"

2.       „Misie w kuchni"

3.       „Misie u babci"

4.       „Misie na placu zabaw"

5.       „Misie na spacerze"

 

opracowała

mgr Marta Kozieł

 

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312