Znajdujesz się w:
Przedszkole » Informacje o przedszkolu » Budynek i otoczenie

Budynek i otoczenie

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67 funkcjonuje od 1 września 2011. Jest to nowoczesna, pięciooddziałowa  placówka przedszkolna, wyposażona w stołówkę, słoneczną, klimatyzowaną oranżerię, sale do zajęć dodatkowych o pow. 80m/kw, przestronne i wygodne szatnie dla dzieci. Całość ma powierzchnię ok. 1000m/kw i jest obecnie jedną z najdroższych, razem z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2, oświatową inwestycją miasta.
Przedszkole otacza teren zielony z lasem w najbliższym otoczeniu i placem zabaw.
Od 1 sierpnia 2012 z połączenia przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum powstał Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2.
 
j.d

Zgodnie z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu! Nie przysyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola.

Rodzicu! Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłoś  się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicu dziecka do 8. roku życia! Jeżeli w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz.1368)

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312