Znajdujesz się w:
Przedszkole » Informacje o przedszkolu » Budowa nowego przedszkola

Budowa nowego przedszkola

Inwestycja miejska oddana do użytku 1 września 2011r.

 Inwestycja o wartości ok. 10 mln. złotych obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowę nowego przedszkola. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ZAMBET S.A. z siedzibą w Pułtusku przy ul. Wojska Polskiego 52 A.
W projekcie nowej placówki przedszkolnej przewidziano 4 duże sale dydaktyczne z łazienkami, szatnią, gabinety, sale wielofunkcyjne, stołówkę z zapleczem kuchennym,sale do zajęć dodatkowych oraz oranżerię o pow. ok 120 m/2. Zaprojektowano również otoczenie placówki i plac zabaw.
Będziemy z zainteresowaniem śledzić i dokumentować fotograficznie postępy budowy.
 
j.d

Zgodnie z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu! Nie przysyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola.

Rodzicu! Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłoś  się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicu dziecka do 8. roku życia! Jeżeli w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz.1368)

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312