Znajdujesz się w:

"Szafirki"

"Szafirki"

nauczycielki: mgr Agnieszka Gierczyńska

mgr Elżbieta Foszner

pracownik obsługi - Emilia Trofimiuk

 

Szafirki to dzieci wesołe, pełne energii i zapału do pracy. W naszej grupie, wykorzystując naturalny potencjał dzieci, stwarzamy warunki umożliwiające im zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Praca nauczycieli uwzględnia predyspozycje wychowanków. Każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny. Respektowane są oczekiwania i potrzeby naszych podopiecznych.

Współdziałanie nauczycielek z rodzicami przebiega w atmosferze zaufania i życzliwości. Prowadzi do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

 

 

Zgodnie z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu! Nie przysyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola.

Rodzicu! Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłoś  się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicu dziecka do 8. roku życia! Jeżeli w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz.1368)

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312