Znajdujesz się w:

"Perełki"

"Perełki"

nauczycielki: mgr Agnieszka Gierczyńska

mgr Jadwiga Dobrogowska

pracownik obsługi – Mirosława Zielińska

 

Perełki to dzieci wesołe, pełne energii i zapału do pracy. W naszej grupie, wykorzystując naturalny potencjał dzieci, stwarzamy warunki umożliwiające im zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Praca nauczycieli uwzględnia predyspozycje wychowanków. Każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny. Respektowane są oczekiwania i potrzeby naszych podopiecznych.

Współdziałanie nauczycielek z rodzicami przebiega w atmosferze zaufania i życzliwości. Prowadzi do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312