Znajdujesz się w:

"Bąbelki"

"Bąbelki"

nauczycielki: mgr Olga Skłodowska

mgr Joanna Grzonkowska

pomoc nauczyciela - Bożena Purgacz

pracownik obsługi - Katarzyna Fijalska 

 

Jest to najmłodsza grupa w przedszkolu. "Bąble" są zawsze pod szczególna opieką. Wszyscy starają się, by dzieci czuły się bezpiecznie, by bawiły się radośnie z rówieśnikami. Wspólnie tańczymy, malujemy farbami, słuchamy bajek, uczymy się lub doskonalimy samodzielność. Każdego dnia dzieją się ciekawe rzeczy... Z każdym dniem "Bąbelki" stają się mądrzejsze, odważniejsze! Po prostu rosną, by zasłużyć na miano "dzielnego przedszkolaka".

Zgodnie z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu! Nie przysyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola.

Rodzicu! Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłoś  się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicu dziecka do 8. roku życia! Jeżeli w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz.1368)

 

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312