"Zapraszamy na profil naszego zespołu na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/dwojkalegionowo"

O Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2

Uchwałą nr XX/231/2012 z dn. 18.03.2012 r. Rada Miasta Legionowo z dniem 01.08.2012 r. utworzyła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67. W skład Zespołu wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie
  2. Gimnazjum nr 5 w Legionowie
  3. Przedszkole Miejskie nr 2 w Legionowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 otworzył swe podwoje dla uczniów 01.09.2012 r. Dyrektorem została p. Dorota Kuchta. Wicedyrektorami są: p. Anita Brzozowska, p. Agnieszka Rosłoniec i p. Beata Szlachetka.