Znajdujesz się w:
Gimnazjum » Projekty edukacyjne » Nauka skarb drogi, czyli gimnazjalista w laboratorium » Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie spotkanie z dr n. med. Piotrem Dąbrowieckim

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie spotkanie z dr n. med. Piotrem Dąbrowieckim

W dniu 14 marca 2017 r. w sali rekreacyjnej, odbyło się dla klas II spotkanie z dr n.med. Piotrem Dąbrowieckim - specjalistą chorób wewnętrznych, alergologiem. W trakcie 45-minutowego spotkania dowiedzieliśmy się jak bardzo niebezpieczne dla zdrowia jest oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.
W Polsce co roku umiera około 48 tys. osób z powodu znacznego przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń obecnych w powietrzu. Największy problem stanowi benzoapiren (substancja karcynogenna, obecna również w dymie tytoniowym) oraz pył zawieszony (PM10, PM2.5).
Skutkują one rozwojem chorób nowotworowych układu oddechowego, przyczyniają się do rozwoju astmy i POCHP, wywołują zjawisko miażdżycy, prowadzące do udarów i zawałów serca. Z tego powodu w trakcie incydentów smogowych (takich jak zdarzył się w styczniu 2017 roku w Polsce) zwiększa się ilość osób kaszlących, odczuwających duszność, mających zaburzenia rytmu serca. Lekarze w szpitalach przyjmują zdecydowanie więcej pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i układu krążenia.
W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się również, że są grupy osób szczególnie wrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. Są to: kobiety w ciąży, dzieci do siódmego roku życia, osoby w podeszłym wieku 70+ oraz osoby z przewlekłymi chorobami płuc i serca. Badania cytowane przez doktora wskazują, że kobiety w ciąży oddychające powietrzem o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych np. benzoapiren oraz pyłu zawieszonego rodzą mniejsze dzieci, częściej chorujące. u których 2 razy częściej pojawia się astma oskrzelowa. Te dzieci badane po kilku latach mają mniejszą pojemność płuc (mierzoną badaniem spirometrycznym) oraz osiągają niższe wyniki w testach sprawności intelektualnie.
Dowiedzieliśmy się również, że mieszkanie blisko głównych ciągów komunikacyjnych negatywnie wpływa na czynność układu oddechowego. Na wykresie było jasno przedstawione, że takie osoby aż 4 krotnie częściej chorują na astmę i 5 razy częściej rozwijają objawy nadciśnienia tętniczego.
Podczas wykładu dowiedzieliśmy się jak można ograniczyć zły wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Ważne jest utrzymanie zdrowego stylu życia: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, unikanie używek, jak najczęstsze przebywanie w czystym otoczeniu.

Cząstki stałe obecne w powietrzu są szczególnie niebezpieczne z powodu bardzo małych rozmiarów:

 


Objawy wywoływane przez zanieczyszczenia powietrza:

 


 

Tekst: Agata Dąbrowicka
Foto: Franciszek Banak

Komunikaty

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018