Znajdujesz się w:
Gimnazjum » Projekty edukacyjne » "Szlifowanie diamentów"- 2013/2014 » Koło naukowe w Muzeum geologicznym

Koło naukowe w Muzeum geologicznym

   Uczniowie z koła naukowego ,, Szlifowanie diamentów czyli praca z uczniem zdolnym” , realizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowa, w poniedziałek 09.06.2014r. udali się do Muzeum Geologicznego. Celem były warsztaty ,, Rozpoznawanie skał” , które prowadziła pani Krystyna Wołkowicz. Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia pojęć minerał i skała.

Następnie miało miejsce krótkie przedstawienie i omówienie najważniejszych minerałów skałotwórczych, jako składowych elementów skał . Uczniowie przy pomocy prostych „narzędzi” i na podstawie obserwacji makroskopowych określali cechy fizyczne wybranych minerałów oraz oglądali skały pod mikroskopem.

Wszystkich interesowały informacje dotyczące podziału genetycznego skał magmowych oraz omówienie warunków w jakich zastyga stop krzemianowy . Młodzież porównywała dolomity, piaskowce i porfiry. Na zakończenie zaprezentowano kilka rodzajów skał wapiennych i sposób ich odróżniania od innych skał przy pomocy kwasu solnego - uczniowie przy pomocy prowadzącego zajęcia odnajdywali w swoich zbiorach wybrane rodzaje skał wapiennych.

Zajęcia były bardzo interesujące. Uczniowie słuchali z uwagą i zadawali wiele ciekawych pytań.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą postawę i chęć zdobywania wiedzy.

Monika Banak

Komunikaty

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018