Znajdujesz się w:
Gimnazjum » O szkole » Historia Gimnazjum nr 5 » Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5

Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5

Z dniem 1 sierpnia 2011 roku tworzy się Gimnazjum nr 5 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67

 

Uchwała w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5

Uchwała Nr V/35/2011
Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) oraz art.58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Z dniem 1 sierpnia 2011 roku tworzy się Gimnazjum nr 5 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67, którego akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Strukturę organizacyjną Gimnazjum Nr 5 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67 określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.

Gimnazjum Nr 5 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67 jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Legionowo.
§ 4.

Do obwodu szkoły należą ulice: Akacjowa, Aleja Legionów od nr 87 do końca (strona nieparzysta) i od nr 76 do końca (strona parzysta), Barska, Stefana Batorego od nr 43B do końca (strona nieparzysta) i od nr 44 do końca (strona parzysta), gen. Józefa Bema, Brzozowa, Bukowa, gen. Józefa Chłopickiego, Bolesława Chrobrego, Cieszyńska, Stefana Czarnieckiego od nr 17 do końca (strona nieparzysta) i od nr 28 do końca (strona parzysta), Dębowa, gen. Józefa Dwernickiego, Emilii Plater, Gdańska, Gnieźnieńska, Górnośląska, Grabowa, Artura Grottgera, Grunwaldzka, Hetmańska od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 28 do końca (strona parzysta), Jagiellońska od nr 37 do końca (strona nieparzysta) i od nr 26B do końca (strona parzysta), Jasnogórska, Jodłowa, Kaszubska, Jana Kilińskiego, Klonowa, Kolejowa od nr 120 do końca (strona parzysta), Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, ks. Augustyna Kordeckiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki od nr 29 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta), Jana Kozietulskiego, Krakowska, Zygmunta Krasińskiego od nr 1 do nr 35 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 54 (strona parzysta), Kujawska, ks. Jana Ignacego Skorupki, Mariana Langiewicza, Joachima Lelewela, Leopolda Lisa Kuli, Franciszka Ksawerego Lubeckiego, Lubelska, Lwowska, Łowicka, Marszałkowska, Jana Matejki, Mazowiecka, Miedziana, Stanisława Moniuszki, Morwowa, Niklowa, Olszowa, Ostrobramska, Parkowa, Piastowska, Pomorska, Poznańska, Prymasowska od nr 1 do końca (strona nieparzysta) i od nr 20 do końca (strona parzysta), ks. Józefa Schabowskiego, Piotra Skargi, Jana III Sobieskiego od nr 67 do końca (strona nieparzysta) i od nr 16 do końca (strona parzysta), Sosnowa, gen. Józefa Sowińskiego od nr 45 do końca (strona nieparzysta) i od nr 32 do końca (strona parzysta), Srebrna, Świerkowa, Wandy Tomczyńskiej, Topolowa, Toruńska, Warmińska, Weteranów, Wierzbowa, Wileńska, Wiślana, Wiśniowa, Wrzesińska, Złota, Zygmuntowska.
§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment

 

Komunikaty

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018