Znajdujesz się w:
Gimnazjum » O szkole » Dokumenty » Zarządzenia

Zarządzenia

 

 Rok 2013/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury  współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci- zarządzenie nr 15/2-13/2014

Załącznik nr 1 procedura współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci  

 Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia

Rok 2014/2015

1. Zarządzenie w sprawie wprowadzania zmian systemie kontroli zarządczej ZSP2

2.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej

3. Zarządzenie w sprawie ustalania wysokości stypendium

4.  Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w PM2

5.  Zarządzenie w sprawie regulaminu dyżuru wakacyjnego w PM2

6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do oddziałów obowiązkowego wychowania przedszkolnego w SP2

7. Zarządzeni w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w G5

8. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w SP2

9. Zarządzenie w sprawie czynności i terminów związanych z zakończeniem roku szkolnego

10. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

11. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

12. Zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w nadzorze pedagogicznym

13. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego

14 Zarządzenie w sprawie pełnienia dyżurów przez nauczycieli SP2, G5

15. Zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej

16. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian kontroli zarządczej w ZSP2

Rok 2015/2016

1. Zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej 

2 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

3 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do PM2

4. Zarządzenie  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do SP2

5. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do klasy 1 w SP2

6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Gim5

7. Zarządzenie w sprawie  regulaminu dyżuru wakacyjnego dla dzieci z PM2  oraz harmonogram

Rok 2017/2018

Załącznik do procedury współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka

Zarządzenie Nr 17 w sprawie pełniena dyżurów przez nauczycieli

Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w sytuacjach szczególnych

 

Komunikaty

Komunikaty

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

Nowe numery rachunków bankowych ZSP2 od stycznia 2019 roku

wtorek, 11 czerwca 2019

Główny księgowy ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.

 

Budżet (wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw, wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):

35 1090 1841 0000 0001 4149 6249

 

Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):

80 1090 1841 0000 0001 4149 6312

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (spłaty pożyczek z ZFŚS):

53 1090 1841 0000 0001 4149 6313

Główny księgowy

Monika Pietrak

DYSLEKSCJA

DYSLEKSCJA

sobota, 16 marca 2019
Ogarnij Inżynierię

Ogarnij Inżynierię

czwartek, 8 listopada 2018
We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu “Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Szkolnym koordynatorem  projektu została Pani Dominika Miaz.
 W ramach tego projektu w tegorocznych czwartych  klasach na lekcjach matematyki, plastyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł “Tajemnice zielonych dachów”.
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=12edyKLcgNYpCkl5ADERsISoOVuMD0PmrhHvqHYwHpCw&font=Default&lang=pl&initial_zoom=2&height=650

Sprwadź jakość powietrza

czwartek, 8 marca 2018
Certyfikaty

Certyfikaty

piątek, 15 stycznia 2016
Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z poniższym materiałem filmowym przed nadchodzącymi feriami zimowymi.