Znajdujesz się w:
Biblioteka » Relacje z wydarzeń » Rok szkolny 2010-2011 » Rok 2011 – Rokiem Polskich Noblistów

Rok 2011 – Rokiem Polskich NoblistówMarii Skłodowskiej-Curie i Czesława Miłosza

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.
Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi.
Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla: w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii. Opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia - nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.
Po Jej śmierci Albert Einstein w pięknym eseju napisał, że była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem, spośród tych, których przyszło mu poznać.
W 2011 mija również setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. Był nie tylko poetą, prozaikiem, tłumaczem, czytanym na całym świecie eseistą, ale także niezwykle wnikliwym obserwatorem i świadkiem epoki.
W lipcu 2010 roku Sejm przegłosował uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza. Rok Miłosza świętuje też Litwa, skąd poeta pochodził, i wiele innych krajów.
 Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Dzieła poety, prozaika, eseisty, tłumacza i laureata nagrody Nobla w roku 1980 zostały przetłumaczone na czterdzieści dwa języki. Miłosz, który młodość spędził w Wilnie, podczas okupacji przebywał w Warszawie, po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL - w USA i we Francji, gdzie w 1951 roku wystąpił o azyl polityczny. W 1960 r. wyjechał do Kalifornii. Przez dwadzieścia lat wykładał na uniwersytecie w Berkeley jako profesor języków i literatur słowiańskich. Do roku 1989 Miłosz publikował w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej "Kultury" i w Polsce poza cenzurą. Od roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Został doktorem honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce oraz honorowym obywatelem Litwy i Krakowa. Zmarł 14 sierpnia 2004.
W dniach 11- 18.03.2011r. biblioteka szkolna prezentuje wystawę: „Rok 2011 - świętem polskich noblistów". Przy tej okazji uczniowie klas IV-VI zapraszani są na wykład okolicznościowy oraz prezentację multimedialną o polskich noblistach i genezie Nagrody Nobla.