Znajdujesz się w:
Biblioteka » Konkursy » Rok szkolny 2017/2018 » Regulamin XVIII Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów legionowskich szkół ponadpodstawowych pod patronatem Prezydenta miasta Legionowo „Zwiadowcy – to lubię, więc czytam”

Regulamin XVIII Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów legionowskich szkół ponadpodstawowych pod patronatem Prezydenta miasta Legionowo „Zwiadowcy – to lubię, więc czytam”

REGULAMIN

XVIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  CZYTELNICZEGO

DLA  UCZNIÓW  LEGIONOWSKICH  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POD  PATRONATEM  PREZYDENTA  MIASTA  LEGIONOWO

 

„Zwiadowcy – to lubię, więc czytam”

 

Termin: 24 kwietnia 2018r.

Miejsce konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Kościuszki 8 A

Obowiązuje znajomość  4  pierwszych  części książek  Johna Flanagana z serii  „Zwiadowcy”:

 

Tom 1: „Ruiny Gorlanu”,

 

Tom 2: „Płonący most”,

 

Tom 3: „Ziemia skuta lodem”,

 

Tom 4: „Bitwa o Skandię”,

 

I. Cele konkursu
 • kształtowanie kultury czytelniczej uczniów
 • integracja środowiska uczniów i nauczycieli szkół legionowskich
 • promocja czytelnictwa w naszym mieście
 • zaakcentowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
II. Uczestnicy
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum i liceum
 • w konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę, wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych
III. Organizatorzy 
 • konkurs przygotowywany jest przez nauczycieli bibliotekarzy legionowskich szkół ponadpodstawowych
IV. Przebieg konkursu

I etap – szkolny

 • przygotowują i przeprowadzają nauczyciele bibliotekarze,
 • celem tego etapu jest wyłonienie trzech uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w II etapie konkursu,
 •  jest to etap pisemny ze znajomości treści lektur,
 • z przeprowadzonych eliminacji szkolnych należy sporządzić protokół zbiorczy,
 • szkoły zgłaszają swoich reprezentantów do tegorocznego organizatora: Powiatowy Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Legionowie do końca marca 2018r.

 

II etap – międzyszkolny

 • drużyny odpowiadają ustnie lub pisemnie na zadane, różnorodnie punktowane pytania,
 • przy udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe drużyny mogą się naradzać, ale odpowiedzi udziela wyłącznie wcześniej wybrany i zgłoszony organizatorom kapitan,
 • wygrywa zespół, który w całej rozgrywce zdobędzie największą liczbę punktów,
 • w przypadku równej ilości zdobytych punktów przewiduje się dogrywkę,
 • ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w trakcie konkursu; po jego zakończeniu jury nie będzie ich rozpatrywać,
 • odpowiedzi ocenia Komisja powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie złożona z nauczycieli bibliotekarzy i polonistów,
 • w przypadku wątpliwości glos decydujący należy do przewodniczącego Komisji,
 •  z przeprowadzonego konkursu należy sporządzić protokół zbiorczy.
V. Nagrody
 • zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe. Przewidziane są też upominki książkowe za uczestnictwo oraz książka do biblioteki szkolnej.

VI. Postanowienia ogólne

 •  co roku organizatorzy wybierają inny temat szczegółowy konkursu, a konkurs zawsze odbywa się w innej szkole.