Znajdujesz się w:
Biblioteka » Konkursy » Rok szkolny 2017/2018 » Regulamin XVIII Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów legionowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo „STRAŻNICY BAŚNIOBORU”

Regulamin XVIII Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla uczniów legionowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo „STRAŻNICY BAŚNIOBORU”

REGULAMIN

XVIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
DLA UCZNIÓW LEGIONOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

„STRAŻNICY BAŚNIOBORU”

Termin: 25 kwietnia 2018r.

 

Obowiązuje znajomość 3 części książek  Brandona Mulla z serii „Baśniobór”:

 Tom 1: „Baśniobór”,

Tom 2: „Gwiazda wieczorna wschodzi”,

Tom 3: „Plaga cieni”,

 

Miejsce konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Kościuszki 8 A

 

I. Cele konkursu
 •  kształtowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez popularyzowanie literatury polskiej dla dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni,
 • wyrobienie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
II. Uczestnicy
 • konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej,
 • w konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę, wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych.
III. Organizatorzy
 • konkurs przygotowywany jest przez nauczycieli bibliotekarzy legionowskich szkół podstawowych oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie.
IV. Przebieg konkursu

I etap – szkolny

 •  przygotowują go i przeprowadzają nauczyciele bibliotekarze,
 • celem I etapu jest wyłonienie uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w II etapie konkursu,
 • szkoły zgłaszają swoich reprezentantów do tegorocznego organizatora II etapu: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie do 30 marca 2018 r.

II etap – międzyszkolny

 • drużyny odpowiadają ustnie lub pisemnie na zadane i różnorodnie punktowane pytania,
 • przy udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe drużyny mogą się naradzać, odpowiedzi udziela kapitan lub osoba przez niego wskazana,
 • wygrywa zespół, który w całej rozgrywce zdobędzie największą liczbę punktów,
 • w przypadku równej liczby zdobytych punktów przewiduje się dogrywkę,
 • ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w trakcie konkursu, po jego zakończeniu jury nie będzie ich rozpatrywać,
 • odpowiedzi uczestników konkursu ocenia Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie,
 • w przypadku wątpliwości głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji  

V. Nagrody

Zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe, które zostaną wręczone na zakończenie konkursu.