Uwaga Konkurs

Zapraszamy serdecznie do udziału w Bibliotecznym Konkursie Fotograficznym „Książka = inspiracja”. Wystarczą aparat lub telefon, książki i odrobina wyobraźni. Dobra zabawa gwarantowana!

Regulamin konkursu

Organizatorzy:

Biblioteka szkolna ZSP 2 w Legionowie.

Cele:

 • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych.
 • Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.

Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 - 3 oraz 4 – 6 ZSP 2 w Legionowie.
 • Uczniowie klas 1 – 3 wykonują zdjęcie budowli lub obrazka stworzonych z dostępnych w domu książek.
 • Uczniowie klas 4 – 6 wykonują zdjęcie na temat – „Czytać można zawsze i wszędzie”.
 • Czas trwania konkursu: 23.04.2021 –31.05.2021.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni.
 • Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 • Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.
 • Zdjęcie należy wysłać wiadomością poprzez stronę biblioteki szkolnej Na Facebooku – https://www.facebook.com/Biblioteka-ZSP-2-w-Legionowie-106989201157098, podając imię i nazwisko oraz klasę.
 • Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej biblioteki szkolnej i FB.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 • Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 • Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.