Znajdujesz się w:
Biblioteka » Aktualności » 2020/2021 » Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie pandemii COVID 19

Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie pandemii COVID 19

Załącznik  nr 1 do  

REGULAMINU BIBLIOTEKI  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W LEGIONOWIE 

 

Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie pandemii COVID-19

ZASADY OGÓLNE

 1. Zawieszone do odwołania zostaje przebywanie w pomieszczeniach biblioteki szkolnej dla czytelników.  

 1. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

 1. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych. 

 1. Katalog zbiorów bibliotecznych będzie dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka. 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Wypyczenia odbywasię zgodni z harmonogramem ustalonym dla poszczególnych klas 

 1. Wybrane książki czytelnicy otrzymują w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza. 

 1. Przy wypożyczaniu czytelnik jest zobowiązany do zachowania reżimu sanitarnego - maski ochronnej lub inny sposób zasłaniania nosa i ust.  

 1. Uczeń wypożycza wybraną wcześniej pozycję podając jej tytuł (autora). 

 1. Uczeń może zarezerwowac wybraną pozycję korzystając z katalogu on-line.

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI POWRACAJĄCYMI DO BIBLIOTEKI. 

 • Wypożyczone książki uczniowie pozostawiają w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza. 

 • Przyjęte książki zostają oznaczone datą zwrotu i objęte 7 dniową kwarantanną.