Znajdujesz się w:
6 latek w szkole » Aktualności » 2018/2019 » Klasa 0b z wizytą w legionowskiej Poczytalni

Klasa 0b z wizytą w legionowskiej Poczytalni


Wycieczka miała na celu rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, a także poznanie pracy bibliotekarza. Pani prowadząca lekcję biblioteczną zapoznała dzieci z zasadami zachowywania się w bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz zachęcała do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek. Wizyta odbyła się w radosnej atmosferze:)

Magdalena Jankowska
Zuzanna Sumiła
Magdalena Nyrć

Komunikaty